Tournaments played by Emily Taylor

DateNameOld ratingCurrent rating
2009-11-05 School Chess Tournament 521 552
2009-04-23 Tournoi scolaire Au Diapason 514 521
2008-11-06 Au Diapason (tournoi des écoles) 506 514
2008-04-02 Au Diapason School Chess Tournament 509 506
2007-11-28 Au Diapason School Chess Tournament 0 509